Lincar Kuhalo za tjesteninu Safari G0801

14.757,00 kn
18.446,25 kn s PDV-om
Cijena najma: 502,33 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu Safari G0811

15.543,00 kn
19.428,75 kn s PDV-om
Cijena najma: 529,08 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu S700 G1211

17.443,00 kn
21.803,75 kn s PDV-om
Cijena najma: 593,76 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu S700 G1201

19.130,00 kn
23.912,50 kn s PDV-om
Cijena najma: 651,19 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu S900-800 G1251

19.335,00 kn
24.168,75 kn s PDV-om
Cijena najma: 658,16 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu S900-800 G1241

21.030,00 kn
26.287,50 kn s PDV-om
Cijena najma: 707,24 kn