Lincar Kuhalo za tjesteninu Safari G0800

8.645,00 kn
10.806,25 kn s PDV-om
Cijena najma: 294,28 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu Safari G0810

9.125,00 kn
11.406,25 kn s PDV-om
Cijena najma: 310,62 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu S700 G1210

10.632,00 kn
13.290,00 kn s PDV-om
Cijena najma: 361,91 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu S700 G1200

11.365,00 kn
14.206,25 kn s PDV-om
Cijena najma: 386,86 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu S900-800 G1250

11.765,00 kn
14.706,25 kn s PDV-om
Cijena najma: 400,48 kn

Lincar Kuhalo za tjesteninu S900-800 G1240

12.440,00 kn
15.550,00 kn s PDV-om
Cijena najma: 423,46 kn