Vrste i razlike među vrstama leda

Postoji više vrsta leda koje naši ledomati proizvode. To su puni led, šuplji led, granulirani led i ljuskasti led. Obje vrste leda rashladit će svako piće, ali za postizanje visoke kvalitete usluge, ugostiteljima je bitno znati kada koristiti koju vrstu leda, te odlike svake vrste.

Odlike punog leda su pravilna, prozirna kristalna struktura tijekom cijele kockice leda, veća težina u odnosu na šuplji led (18 grama), te duže vrijeme potrebno da se kockica leda otopi. Zbog ovih odlika, puna kockica leda dulje će hladiti piće, no za to će joj biti potrebno i nešto duže vremena.

Šuplji led odlikuje se čistom kristalnom strukturom, nižom težinom kockice (17 grama), no zbog šupljine u središtu kockice šuplji led posjeduje veću ukupnu površinu, pa stoga i brže hladi piće, te se i brže topi. Ova vrsta leda pogodnija je i za drobljenje, te se češće koristi u pićima poput koktela.

Granulirani led nastaje tako da se kroz vertikalni inox isparivač koristi Arhimedovo svrdlo koje uklanja led s isparivača i vodi ga u ugrađenu drobilicu leda, koja ga procesuira snižavanjem zaostalog sadržaja vode. Time se stvaraju granule leda sa samo 25% zaostale vode. Granulirani led se koristi u hladnim pićima poput koktela, ali i za hlađenje svježih namirnica poput ribe i plodova mora, a primjene nalazi i u kemijskoj i farmaceutskoj industriji te u spa tretmanima.

Ledene kockice imaju slične performanse kao i puni led, no zbog njihove manje mase od samo 10 grama, te pravilnog kockastog izgleda, vizualno su privlačnije i praktičnije za korištenje od klasičnog punog leda.

Jjuskasti led stvara se struganjem leda s isparivača ledomata. Njihova debljina je 1,5 mm, a temperatura je između -5ºC i -7ºC što ih čini vrlo suhima i idealnima za korištenje u raznim industrijskim procesima, čuvanje hrane i plodova mora svježim, za korištenje u displayima te u transportu.

Naša ponuda ledomata nudi sve vrste leda, na Vama je samo da odaberete ono što je pravi izbor za Vas.