Najam opreme- leasing

Restbar nudi opciju operativnog najma opreme za područje Hrvatske. Operativan najam znači da kupac može dobiti aktivnu ugostiteljsku opremu poput roštilja, perilica, štednjaka, hladnjaka ili pečenjara u najam na 12-60 mjeseci (ovisno o ukupnoj cijeni), bez ulaženja u riskantne kredite, zaduživanja, učešća i kamate.

Rok operativnog najma određuje svaki klijent zasebno, prema svojim željama i mogućnostima, a cijene koje su prikazane na našim stranicama su iskazane prema obračunu za najam od 36 mjeseci. Operativni najam se dogovara s našim prodajnim osobljem, koje zatim procjenjuje i odobrava ili odbija zahtjev za najmom za svakog pojedinog klijenta. Za d.o.o. klijente nije potreba nikakva dodatna dokumentacija, dok obrtnici trebaju dostaviti dokumentaciju.

U najam se može uzeti sva aktivna oprema (bez neutralne opreme) čija je netto cijena veća od 4000 kn. Ukupni maksimalni iznos na koji se operativni najam može odobriti iznosi 385.000 kn. Za iznose do 35.000 kn nudimo i dodatnu pogodnost obrade bez dodatnih troškova.

Bitno je napomenuti da operativni najam nije kredit, te neće smanjiti Vaš kreditni rejting, kreditnu sposobnost, niti umanjiti vašu likvidnost. Uz to, opremu u najmu nije potrebno osigurati, jer je u cijenu najma uključena kasko polica (protiv više sile).

Iako su cijene izražene u vrijednostima mjesečnog najma, plaćanje najma vrši se kvartalno (1.1., 1.4., 1.7., i 1.10. u godini).

Tijekom cijelog trajanja operativnog najma, osigurani su isti uvjeti, bez promjena, bez valutne klauzule, te fiksnog iznosa u kunama.

Također, ugovaranje operativnog najma neće produljiti vrijeme preuzimanja Vaše opreme.

Opcija operativnog najma dostupna je za područje cijele Hrvatske.
 

Ukratko:

 • Operativni najam opreme niske vrijednosti (već od 4.000,00 kn)
 • Odobrenje operativnog najma do 385.000 kn
 • Bez kamate
 • Bez troškova obrade za iznose do 35.000 kn
 • Brza obrada i bez dodatne dokumentacije za d.o.o. klijenta 
 • Nije potrebno osiguranje predmeta najma (kasko polica protiv više sile ukalkulirana u cijenu)
 • Bez učešća
 • Nema promjene u uvjetima najma, bez valutne klauzule, fiksno u HRK
 • Kvartalno plaćanje najma (Cijene najma uz artikle su iskazane u mjesečnim vrijednostima prema izračunu najma na 36 mjeseci, te mogu varirati ovisno o dužini vremenskog perioda najma)
 • Dužina najma od 12 - 60 mjeseci
 • Moguć najam svih aktivnih artikala (neutralna oprema nije dostupna za najam)
 • Ne smanjujete kreditnu sposobnost i likvidnost tvrtke
 • Ne pogoršavate Vaš kreditni rejting
 • Nema dodatnog čekanja pri preuzimanju robe
 • Opcija operativnog najma dostupna za područje cijele Hrvatske

Za ostvarenje operativnog najma opreme, kontaktirajte nas na broj telefona +385 01 3665 140 ili na e-mail restbar@restbar.hr